Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Võ cổ truyền trong lực lượng đặc công Việt nam

Nằm bàn chông hứng búa tạ, cổ họng ghì cong 3 ngọn thương… đấy chỉ là 2 trong số ít những điều tuyệt vời các chiến sĩ Đặc công Việt Nam có thể làm được.

Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page