Video nhìn lại chặng đường Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 1