Phong cảnh Việt

Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới

Châu bản triều Nguyễn là một loại hình tài liệu Hán – Nôm. Đây là các văn bản hành chính hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của triều Nguyễn (1802 – 1945), bao gồm văn bản do các Hoàng đế ban hành, văn bản do các cơ quan trong hệ thống chính … Xem thêm

Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới

Dưới triều Nguyễn, do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực của xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân theo, để lưu truyền công danh sự nghiệp của các vua chúa, các sự kiện lịch sử…, triều đình đã cho khắc nhiều bộ sách sử và các tác phẩm … Xem thêm