Con người

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 … Xem thêm

Các triều đại phong kiến Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử

TRUYỀN THUYẾT KINH AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ HỒNG BÀNG THỊ NƯỚC VĂN LANG VÀ CÁC VUA HÙNG NHÀ THỤC VÀ NƯỚC ÂU LẠC   NHÀ TRIỆU VÀ NƯỚC NAM VIỆT Nước Việt Nam sau công nguyên đến thế kỷ X NHÀ NƯỚC SAU CÔNG NGUYÊN BẮC THUỘC LẦN THỨ NHẤT Giao Chỉ và nhà Tây … Xem thêm