Lịch sử

Lược sử võ thuật Việt Nam – Phần 1

Người xưa đã có câu: Văn quan cầm bút an thiên hạ, Võ tướng đề đao định thái bình. Qua hai câu trên, chứng tỏ rằng người xưa chẳng những học văn mà còn chú trọng đến việc rèn luyện võ thuật để chống giặc, dẹp loạn, nhằm mang lại thanh bình cho xứ sở. … Xem thêm

Bản sắc văn hóa võ thuật cổ tuyền Việt Nam

Nhiều bộ môn võ thuật đang phát triển tại Việt Nam có nguồn gốc từ trong nước và một số môn khác có nguồn gốc hoặc ảnh hưởng từ nước ngoài. Môn võ nào cũng giúp rèn luyện sức khoẻ và nhân cách cho người học nhưng để giáo dục lòng yêu nước, tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, truyền thống lịch sử và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc thì không môn võ nào có thể thay thế Võ thuật cổ truyền.

Bàn về sự phát triển nền võ thuật Việt Nam

Giới nghiên cứu văn hóa thế giới quan niệm: “Muốn biết văn hóa của một dân tộc cứ nhìn vào nền võ thuật của dân tộc đó thì rõ”. Việt Nam là quốc gia độc lập, có tên trên bản đồ thế giới với những chiến công lừng lẫy: Bắc đánh Tống, Nam bình Chiêm, chiến thắng Bạch Đằng, đại phá quân Thanh…