Binh khí

Binh khí võ cổ truyền – Thương Pháp

03/20/2016Võ sư Trương Văn Bảo Thương pháp là cách thức sử dụng thương. Thương thuật là kỹ thuật, nghệ thuật dùng thương. Người xưa nói rằng: Thương đâm một đường kẽ, côn đánh cả vùng rộng. Thương thọc một đường, gậy đâm một nẻo. Đao như mãnh hổ, thương tựa giao long. Nhiều tài liệu nghiên … Xem thêm

“Vua ám khí” và những lần “đàm đạo” võ học cùng Bác Hồ

Một que tăm, một chiếc lá, một nhúm cát cũng có thể được Huyền Công Đạo Trần Công biến thành “vũ khí tối thượng” để hạ gục đối phương trong nháy mắt. Đó không phải là những điều chỉ có trong phim chưởng… Những mũi tiêu kinh hoàng Khi còn ở Việt Nam, ông đã … Xem thêm

Binh khí võ cổ truyền – Phủ và Việt

Phủ và việt là thuật ngữ võ cổ truyền dùng để chỉ loại hình binh khí trong hệ thống thập bát ban võ nghệ là cây búa cán ngắn (phủ) và cây búa lớn cán dài (việt).

Binh khí võ cổ truyền – Đao Pháp

Tuỳ theo các môn phái võ mà đao có khác nhau về tên gọi. Phép sử dụng đao làm sao cho khẩn mật cũng đòi hỏi phải có sức lực. Một thanh đơn đao phân làm ngũ vị, gồm Thiên, Địa, Quân, Thần, Sư; cũng như trong ngành văn có Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín vậy.

Binh khí võ cổ truyền – Côn Pháp

Lịch sử côn lâu đời, trước đây nguyên thủy là công cụ sản xuất, chủ yếu trong xã hội ngày xưa, đồng thời cũng là một loại binh khí dùng chiến đấu sớm nhất trong chiến tranh.