Hệ thống đai đẳng

Danh hiệu Đại Võ sư

Trương Văn Bảo, M.Ed. Phó Tổng thư ký & Phó Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Một số võ sư, huấn luyện viên, môn phái, võ phái muốn tìm hiểu danh hiệu Đại võ sư Võ thuật cổ truyền Việt Nam ở vào cấp mấy, bậc nào, tiêu chuẩn … Xem thêm