Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

CLB Vovinam Vạn Hạnh

Thành lập ngày 02/04/1996

Chiêu sinh thường xuyên:

  • VS Hùng Long- Lớp 5H30 và Lớp18H Thứ 246
  • HLV Hữu Khang- Lớp18H và Lớp19H30 Thứ 357
  • VS Đình Hiếu- Lớp 19H30 Thứ 246
  • HLV Chí Lâm – Lớp 5H30 Thứ 35

CLB Vovinam Vạn Hạnh

31 Sư Vạn Hạnh, phường 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

090 890 88 40

Chỉ đường từ Đi

Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page