Tập 1 - Khám phá Việt Nam - Tinh hoa hầu quyền

Tập 1 – Khám phá Việt Nam – Tinh hoa hầu quyền

Không ai xác định rõ “võ khỉ” hay còn thường được gọi là “Hầu quyền” có từ khi nào. Chỉ biết rằng đến bây giờ “Hầu quyền” – xuất xứ từ võ thuật Trung Quốc, vẫn có một sức sống riêng trong làng võ cổ truyền Việt Nam.

Trong số này, môn phái Bình Định gia cũng sở hữu bài bộ pháp “Hầu quyền” của mình. Theo võ sư Bùi Công Phương, Phụ trách kỹ chuyên môn môn phái Bình Định gia về hệ thống kỹ thuật cơ bản, bài “Hầu quyền” (hay gọi đầy đủ là “Bộ pháp Hầu quyền”) mô phỏng các động tác chiến đấu cũng như chiến thuật của loài khỉ khi đối phó với đồng loại cũng như các loài thú khác. Các đòn thế trong “Hầu quyền” tuân theo nguyên tắc “lấy nhu thắng cương”, lấy sự nhanh nhẹn linh hoạt để tránh né, tấn công vào các yếu huyệt của đối thủ ở tốc độ cao. Đây là một trong năm bài quyền mô phỏng động tác các con vật của Bình Định gia, thường được gọi là “Ngũ bộ tinh” gồm Xà quyền, Hổ quyền, Hầu quyền, Hạc quyền, Hùng kê quyền. Những bài quyền này đã được truyền dạy từ nhiều đời nay và đến giờ vẫn được lưu giữ, phát triển.