Kế hoạch làm việc Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền lần thứ I, năm 2016