Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Giới thiệu giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 1 – 7/2016

Nhằm giới thiệu văn hóa Võ cổ truyền Việt Nam, cổ vũ phong trào luyện tập võ cổ truyền đồng thời giao lưu với các nước trên thế giới, Liên Đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) sẽ phối hợp cùng Sở Văn hoá, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất – 2016 từ ngày 24 – 30/07/2016.

Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page