Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Video Bế mạc Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 32

Chiều 21/8 Lễ bế mạc Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 32 đã diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

 

Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Tags: