Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Tập 3 – Khám phá Việt Nam – Bắc Việt Võ – Môn phái cổ truyền vùng cao

Bắc Việt Võ được hình thành từ những bài võ thuật cổ truyền của các đồng bào dân tộc sinh sống trên vùng đất này, các bài võ của người Dao, Tày, H’mông, Giáy. Sự kết hợp từ những bài võ cổ truyền của từng dân tộc địa phương đã tạo nên sự đa dạng cũng như đặc trưng của võ cổ truyền Viêt Nam.

Lào Cai là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc của Tổ Quốc nơi đây là nơi sinh sống của 25 dân tộc anh em, nhờ sự đa dạng về mà bản sắc văn hóa cũng như tập quán sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc nơi đây, cuộc sống của họ đã gắn liền với núi rừng và phải đấu chọi với vô vàn những hiểm nguy, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, và rất nhiều mối đe dọa từ thế lực ngoại bang.

Chia sẻ: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Tags: , ,