Video xem người Tây đi Quyền Việt tại Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 1